Organizacijski odbori

ORGANIZACIJSKI ODBOR

Predsjednica
Višnja Škerk

Zamjenici predsjednice
Josip Begovac, Alemka Markotić

Članovi
Ivan Alajbeg, Bruno Baršić, Ljiljana Betica Radić, Dražan Butorac,Deni Karelović, Željka Karin, Željko Kaštelan, Sunčanica Ljubin Sternak,Suzana Ljubojević Hadžavdić, Branka Marinović, Tatjana Nemeth Blažić, Slavko Orešković, Neven Papić, Mihael Skerlev, Mirna Šitum, Goran Štimac, Arjana Tambić Andrašević, Adriana Vince,Jasmina Vraneš, Danijela Vrdoljak-Mozetič, Dalibor Vukelić, Joško Zekan, Šime Zekan, Snježana Židovec Lepej

 

ZNANSTVENI ODBOR
Ante Ćorušić, Damir Eljuga, Igor Francetić, Vladimir Mozetič, Marko Potočnik, Hrvoje Vrčić

Glavna tajnica kongresa
Arijana Pavelić

ORGANIZATORI KONGRESA

Hrvatski liječnički zbor

 • Hrvatsko društvo za urogenitalne i spolno prenosive infekcije
  • Hrvatsko androloško društvo
  • Hrvatsko dermatovenerološko društvo
  • Hrvatsko društvo za biosigurnost i biozaštitu
  • Hrvatsko društvo za ginekološku urologiju
  • Hrvatsko društvo za infektivne bolesti
  • Hrvatsko društvo za kliničku citologiju
  • Hrvatsko društvo za kliničku mikrobiologiju
  • Hrvatsko društvo za kolposkopiju i bolesti vrata maternice
  • Hrvatsko društvo za spolno prenosive bolesti
  • Hrvatsko društvo za školsku i sveučilišnu medicinu
  • Hrvatsko urološko društvo

Referentni centri Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske

 • Referentni centar za infekcije mokraćnog sustava
  • Referentni centar za bolesti prostate
  • Referentni centar za dijagnostiku i liječenje virusnih hepatitisa
  • Referentni centar za dijagnostiku i liječenje zaraze HIV-om
  • Referentni centar za dijagnostiku sifilisa i lajmske bolesti
  • Referentni centar za dijagnostiku spolno-prenosivih infekcija
  • Referentni centar za praćenje rezistencije bakterija na antibiotike

Hrvatski zavod za javno zdravstvo
Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“
Nastavni zavod za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar”
Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu